NenGeMiShou

ดอกไม้ถูกจัด รอยยิ้มปรากฎ
(เมื่อต้องการสื่อความหมายในใจบางอย่าง แค่เพียงหนึ่งรอยยิ้มก็พอแล้ว)


เมื่อต้องการสื่อความในใจถึงคนสำคัญ คุณมักจะทำอย่างไร ?
แต่งแต้มถ้อยคำแห่งความรัก แล้วเขียนลงบนจดหมายด้วยใจที่อบอุ่นใช่ไหม?
ซื้อของที่เขาชอบแล้วมอบให้เป็นของขวัญใช่ไหม?
หรืออื่นๆ...

คำว่า "ดอกไม้ถูกจัด รอยยิ้มปรากฎ" นี้
เป็นหนึ่งในเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต
ครั้งหนึ่งที่ทรงแสดงธรรม พระองค์ทรงแสดงถึงภาวะของการบรรลุธรรม
โดยทรงหยิบดอกไม้ขึ้นมาหนึ่งดอก แต่ภิกษุทั้งหลายกลับนิ่งเงียบ

หนึ่งในเหล่าภิกษุที่ฟังธรรมนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งนามว่า คะโช
สามารถเข้าใจในความหมายที่พระองค์ทรงแสดง
จึงได้ส่งรอยยิ้มออกมา

จากจุดนี้นี่เองที่กลายเป็นที่มาของคำสอนเซนที่ว่า
"แม้ไม่กล่าวถ้อยคำ แต่ใจสามารถส่งถึงใจได้"
ภาวะแห่งการบรรลุธรรมนั้น ก้าวข้ามถ้อยคำแห่งภาษา
เรื่องราวนี้ก็คือจุดกำเนิดของเซนนั่นเอง


เมื่อต้องการถ่ายทอดความรู้สึกที่สำคัญ
คนเรามักนึกถึงการส่งผ่านด้วยคำพูด หรือของขวัญ
แต่ความจริง เพียงแค่รอยยิ้มก็สามารถส่งผ่านความรู้สึกถึงผู้รับได้แล้ว
การที่ไม่เปล่งวาจานี้สามารถถ่ายทอดได้
แม้ความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกทางคำพูด

การส่งผ่านความรู้สึกทางใจดังกล่าวนี้ เป็นการสื่อสารจากใจถึงใจ
ไม่ใช่เพียงใช้สื่อสารกับคนที่สนิทสนม
เช่น พ่อแม่ลูก, คนรัก, สามีภรรยา, เพื่อนสนิท, เพียงเท่านั้น
แต่สามารถใช้ได้กับคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งดังกล่าวได้ด้วย


翻訳:空歩・山茶花
イラスト:山茶花
参考記事:拈華微笑

Comments

Popular posts from this blog